NÁŠ TÝM

Lubomír Vašina – ředitel a hlavní organizátor akce, scénář a režie

Hana Brusenbauchová – ekonom

Libor Stránský – technické zabezpečení

Josef Kyncl, Pavel Jasanský,
Jana Štarmanová, Jaroslav Badzik, Petr Voleský, Zdeněk Vávra, Jana Jiroušková, Martin Knížek, Lenka Slavíková, Zdeněk Řehák – organizátoři sportovní části

Lenka Vondrová – obchodní zástupce

Mirek Konvalina – organizátor zábavy

Renata Lánová – inspice

Martin Korčák – webové stránky, obchodní zástupce

Karel Mužík a Libor Nalezínek – ozvučení akce

ředitelé ZŠ, MŠ, Gymnázia a Speciální školy – koordinátoři účastníků závodů

Milan Michalski a Karel Kubišta – fotodokumentace akce

Šárka Prossová – organizace tanečních vystoupení

Josef Janda – občerstvení a ubytování

Michal Částek – propagace, média

Jan Čenský, Miroslav Konvalina, Petr Jančařík – moderátoři akce

PARTNEŘI
TOP Partner – Město Česká Třebová
Spolupořadatel: Volejbalový klub Česká Třebová a T.J. Sokol Česká Třebová II
Sportovní komise města Česká Třebová
Sportovní oddíly, DDM, MC ROSA, MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ Česká Třebová
Peklák team
Taneční skola Česká Třebová
TJ plavecké středisko
obec Rybník
Městská policie
Hasičský záchranný sbor

Akce se koná pod záštitou
JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje
Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy