KONTAKTY

LUBOMÍR VAŠINA
zastupitel města Česká Třebová
dlouholetý předseda sportovní komise města Česká Třebová
starosta T.J. Sokol Česká Třebová II
člen VK ČOS ČR
místopředseda KV ČVS Pardubice
člen KSV ČVS ČR, předseda TMK – ČVS Pardubice
člen výboru ČVS ČR
hlavní trenér volejbalové reprezentace ČR pro Univerziádu 2015
místopředseda Hnutí PRO Sport a Zdraví

AMS – Lubomír Vašina
Komenského 781
560 02 Ćeská Třebová
IČO: 61209805
číslo účtu: 104044745 / 0300
telefon: +420 605 415 868
email: vasina@tyden-sportu.cz

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
telefon: +420 465 500 111
email: epodatelna@ceska-trebova.cz